Kukuška (Kokoška) RUS

R: Aleksandr Rogožkin
U: Anni-Christina Juuso, Ville Haapasalo, Viktor Bičkov
06.03. / DOB / 22:00h Repriza: 09.03. / JK / 22.00h
2002 . 100'
Opis Filma
Septembra 1944. godine Finska se sprema da napusti sporazum sa Nemačkom i istupi iz rata protiv Crvene armije. U pustim predelima na severu banda nemačkih vojnika vezuje za stenu finskog vojnika Veika, u uniformi esesovca da bi privukli vatru sovjetskih vojnika. Veiko uspeva da se oslobodi i završava u seoskoj kolibi Laponke Ani. Ona je već primila jednog ruskog vojnika - Ivana, koji je pretrpeo kontuziju. Ni jedno od njih ne govori jezik ostalih, tako da moraju da komuniciraju pomoću govora tela.
Nagrade:
2002 Moscow - Najbolji reditelj, Najbolji glumac (Ville Haapsalo)

Skupština grada Beograda Skupština grada Beograda